GARANTIVILLKOR

Dessa garantivillkor gÀller kajaker inköpta 2013 och dÀrefter. För tidigare gÀllande garantivillkor kontakta Point 65 Sweden AB.

GARANTI REGISTRERING

1. TillÀmplighet
‹Denna garanti gĂ€ller vid försĂ€ljning av kajaker i nyskick med den fasta utrustning som ingĂ„r i kajaken. Garantin gĂ€ller för köparen samt för den som gjort lagligt förvĂ€rv frĂ„n denne. Garantitiden för kajakens skrov och dĂ€ck Ă€r 2 Ă„r frĂ„n leveransdagen. Garantitiden för den fast monterade utrustningen sĂ„som fotpedaler, beslag, roder, skĂ€dda, beslagsfĂ€sten och ryggstöd Ă€r 1 Ă„r frĂ„n leveransdagen.

2. Tillverkarens ansvar‹
Tillverkaren Ă„tar sig att kostnadsfritt avhjĂ€lpa fel i kajaken, som förelegat vid leveranstiden. I punkt 5 nedan anges vad som Ă€r fel. AvhjĂ€lpandet skall ske inom skĂ€lig tid frĂ„n det att köparen framstĂ€llt ansprĂ„k pĂ„ grund av felet och stĂ€llt kajaken till Tillverkaren förfogande. Vad som Ă€r skĂ€lig tid skall bedömas frĂ€mst med hĂ€nsyn till köparens behov av kajaken, felets art och omfattning, svĂ„righeten att‹faststĂ€lla felet, tillgĂ„ng pĂ„ material, tillbehör och reservdelar och‹tillgĂ€nglig verkstadskapacitet. Tillverkaren Ă€r ansvarig endast om‹köparen underrĂ€ttar honom om felet inom skĂ€lig tid, normalt 14 dagar, frĂ„n det att felet yppats. Köparens reklamation bör innehĂ„lla kopia pĂ„ köpekvitto, uppgift om kajakens serienummer, modellnamn, version, fĂ€rg samt detaljerad beskrivning av felets art och tidpunkt för upptĂ€ckande av felet, fotografier av felet samt skriftlig redogörelse kring omstĂ€ndigheterna dĂ„ felet uppstod.

3. Köparens rÀtt om felet ej behörigen avhjÀlpts av Tillverkare
‹Köparens rĂ€tt om felet ej behörigen avhjĂ€lpts av Tillverkaren enligt punkt 2 ovan, fĂ„r köparen byta varan till ny produkt.

4. Transportrisk och transport kostnad‹
För avhjÀlpande av fel skall köparen pÄ egen risk och bekostnad insÀnda den felaktiga kajaken till Tillverkaren eller av Tillverkaren anvisad verkstad och efter utförd ÄtgÀrd avhÀmta kajaken.

5.  Fel‹
Fel utgör enligt fackmannamÀssig föreliggande avvikelser frÄn normalt standard Àven som avvikelse frÄn sÄdan uppgift av Tillverkaren som avses i § 7konsumentköplagen. BristfÀllighet i kajaken som kan avhjÀlpas genom service efter leveransen Àr ej att anse som avvikelse frÄn normal standard. SÄdan service skall företas snarast möjligt efter sÀrskild anmodan frÄn kunden. BristfÀllighet som uppkommit pÄ grund av att kajaken anvÀnts mer intensivt eller pÄ annat sÀtt Àn som vanligt vid enskilt bruk, sÄsom vid uthyrning och tÀvling, Àr ej heller att anse som fel. Fel föreligger ej om Tillverkaren gör sannolikt att kajaken blivit bristfÀllig pÄ grund av olyckshÀndelse eller eljest av omstÀndigheter som Àr att hÀnföra köparen. SÄdan omstÀndighet kan vara att kajaken ej vÄrdats eller brukats med normal aktsamhet eller att olÀmpliga ÄtgÀrder har företagits med kajaken. Andra exempel kan vara att köparen utsatt kajaken för onormal pÄfrestning t ex pÄ obehörigt ingrepp, pÄ felaktig montering eller felaktig reparation av annan Àn Tillverkaren . Handtag för lyft av kajak Àr endast anpassade för lyft av olastad kajak. Om skada uppstÄr runt handtagets fÀste vid lyft av vattenfylld eller lastad kajak gÀller sÄledes inte garantin. Tillverkaren svarar ej för normal ÄtgÄng av förbrukningsdetaljer eller normal förslitning eller försummat underhÄll.

6. AnsvarsbegrÀnsning
Tillverkarens ansvar Ă€r begrĂ€nsat till vad ovan angivits. Köparen kan ej göra gĂ€llande andra pĂ„följder Ă€n vad som ovan angivits och har ej rĂ€tt till ersĂ€ttning utöver vad som framgĂ„r av punkt 3 och dĂ€rutöver ej rĂ€tt till ersĂ€ttning‹till personskada, förmögenhetsskada eller skada pĂ„ annan egendom Ă€n kajaken.

7. Tvist‹
Tvist som gÀller tolkningen eller tillÀmpningen av dessa bestÀmmelser skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna ej enas, kan tvisten prövas av AllmÀnna ReklamationsnÀmnden i den mÄn NÀmnden Àr behörig.

GARANTI REGISTRERING